سبد خریدسبد خرید ( تومان )
۱۳۹۵/۲/۳۰ پنج شنبه
قانون بیمه شخص ثالث
قانون بیمه شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیهقانون فوق مشتمل بر 66 ماده و 55 تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در 29 اردیبهشت 1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.